UWAGA! W związku z rozprządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 10 kwietnia br. zajęcia w naszych szkołach prowadzone będą na odległość.

Nasze sekretariaty indywidulanie przekażą wkrótce sposób uzyskania dostępu do materiałów dydaktycznych.

Szczegółowe informacje zostaną również opublikowane w zakładce DLA SŁUCHACZY.