Kurs ADMINISTRACYJNO - BIUROWY

 w wymiarze 30 h dydaktycznych

Lp.

Przedmiot

Treści szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych

1.

Zasady organizacji biura i sekretariatu

Pojęcie sekretariatu, sekretariat w administracjach, sekretariat w firmach

2.

Czynności konkurencyjne

Profesjonalizm asystentki, ideał asystentki

3.

Fazy obiegu pism

Poznanie  zasad obiegu pism w pracy biurowej

4.

Minimum na temat korespondencji

Komputer, FAX, Skaner, Ksero

5.

Zarządzanie czasem

Zmiany oraz aktualne zapisy w prawie pracy kadrowym

6.

Szefowie i asystentki

Organizacja pracy szefów oraz asystentek

7.

Współpracownicy i interesanci

Omówienie aspektów związanych z interesantami oraz współpracownikami

8.

Rozmowy telefoniczne

Poznanie technik rozmów telefonicznych

9.

Delegacje służbowe, krajowe i zagraniczne

Omówienie poszczególnych rodzajów delegacji

10.

Kultura i etyka zawodu

Poznanie technik etyki oraz kultury zawodu

11.

Komputeryzacja prac biurowych

Excel,Word, Power Point, Access, Internet, Poczta elektroniczna

12.

Poznanie obsługi  urządzeń techniki biurowej

Komputer, Kserokopiarka

13.

Kadrowe prawo pracy

Poznanie aktualnych przepisów w prawie pracy

W wyniku zrealizowanego kursu uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności i niezbędną wiedzę w zakresie  prawidłowej organizacji swojego stanowiska pracy oraz biura, zgłębi informacje z zakresu etyki zawodu, będzie posługiwać się urządzeniami biurowymi, a także uzyska wiadomości z zakresu prawa pracy oraz kwestii kadrowych przydatnych w wykonywaniu pracy na stanowisku asystentki czy sekretarki.