KURSY MATURALNE

 w wymiarze 20 - 40 h dydaktycznych

Z przedmiotów: (do   wyboru –

angielskiego,

polskiego,

matematyki,

innych,

z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, języka obcego nowożytnego)

Przedmioty i liczba godzin do uzgodnienia indywidulalnego z Kursantem bądź Grupą.