CZESNE 100 zł miesięcznie,pozostałe OPŁATY 0zł!

Przy jednorazowej płatności za cały semestr 10 % zniżki, za cały rok 20 % zniżki. 

LO - LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

            Kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych na każdym semestrze mogą kontynuować osoby, które z różnych przyczyn nie mogły wcześniej ukończyć szkoły lub aktualnie z powodu obecnych obowiązków nie mogą kontynuować nauki w dziennym liceum czy technikum. W każdym etapie kształcenia pomagamy kontynuować naukę u nas. Ponadto absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą uzyskać wykształcenie średnie znacznie szybciej, ponieważ przyjmowani są od razu na 3 semestr. Następnym krokiem po ukończeniu liceum może być wybór kierunku w szkole policealnej, zdobycie cenionego i poszukiwanego przez pracodawców zawodu. Osobom chętnym umożliwiamy również przystąpienie do egzaminu maturalnego, gdzie z najwyższą starannością przygotowujemy do jednego z najważniejszych w życiu egzaminów.

 

ATUT - Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Przyjmujemy na wszystkie semestry!

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota i niedziela, średnio co drugi weekend).

Nauka trwa 3-4 lata (6-8 semestrów).

Liceum ogólnokształcace dla dorosłych jest przeznaczone dla osób od 18. roku życia, które z różnych przyczyn nie mogły ukończyć szkoły w zwyczajowym trybie.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- podanie na druku szkoły,

- świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły średniej, zasadniczej szkoły zawodowej,

- jedno zdjęcie legitymacyjne,

- dokument tożsamości do wglądu.