ZAWODY I KWALIFIKACJE:

technik administracji - pobierz szczegóły

technik bezpieczeństwa i higieny pracy - pobierz szczegóły

technik usług kosmetycznych - pobierz szczegóły

asystent osoby niepełnosprawnej - pobierz szczegóły

opiekunka środowiskowa

technik usług pocztowych i finansowych

florysta

Opiekun medyczny

technik masażysta

opiekunka dziecięca