CZESNE TYLKO 50ZŁ na kierunku Technik administracji, Technik BHP, Florysta, Technik usług kosmetycznych, Opiekunka Dziecięca!

CZESNE 0 ZŁ na kierunku Opiekun Medyczny oraz Technik masażysta!

SP - SZKOŁY POLICEALNE

Możliwość kształcenia w szkole policealnej skierowana jest do osób posiadających wykształcenie średnie. Matura nie jest wymagana. Kształcimy w interesujących zawodach „na topie”, ukończenie których gwarantuje naszym absolwentom podjęcie dobrej i satysfakcjonującej pracy, a pracodawcom nieocenioną korzyść z zatrudnienia dobrze przygotowanego, rzetelnego pracownika, specjalisty i profesjonalisty w swojej dziedzinie. Umożliwiamy zdobycie zupełnie nowego „fachu”, całkowite przekwalifikowanie się, a także osobom pracującym już w danym zawodzie uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły, dokumentującego posiadane kwalifikacje i dopełniającego formalności.

ATUT - Szkoła Policealna

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota i niedziela co drugi weekend).

Nauka trwa maksymalnie 2 lata (4 semestry).

Szkoły policealne są przeznaczone dla osób powyżej 18. roku życia, które ukończyły szkołę średnią dowolnego typu.

Matura nie jest wymagana.

Przyjmujemy na wszystkie semestry! 

technik administracji -pobierz szczegóły 

technik bezpieczeństwa i higieny pracy (tylko 1,5 roku nauki) - pobierz szczegóły

technik usług kosmetycznych -pobierz szczegóły

asystent osoby niepełnosprawnej (tylko 1 rok nauki) - pobierz szczegóły

opiekun osoby starszej - pobierz szczegóły

opiekunka środowiskowa (tylko 1 rok nauki)

opiekun w domu pomocy społecznej-pobierz szczegóły

florysta (tylko 1 rok nauki)

opiekun medyczny (tylko 1,5 roku nauki)

technik masażysta

opiekunka dziecięca 

 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- podanie na druku szkoły,

- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub klasy niższej lub semestru niższego (zaświadczenie, arkusz ocen),

- jedno zdjęcie do legitymacji szkolnej,

- dokument tożsamości do wglądu.