ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE  12-13.06 i 19-20.06 ODBĘDĄ SIĘ STACJONARNIE
W BUDYNKU SZKOŁY ZGODNIE Z PLANAMI ZAJĘĆ!
OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWA!