KURSY JĘZYKOWE

 w wymiarze 20 - 40 h dydaktycznych

Kurs   języka: (do   wyboru –

angielskiego,

niemieckiego,

francuskiego,

rosyjskiego,

czeskiego)

Możliwe kursy indywidualne z dostosowaną do potrzeb Kursanta liczbą godzin.