CZESNE I OPŁATY 0zł!

SPD - SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH

Kształcenie w szkole podstawowej dla dorosłych w VII i VIII klasie mogą kontynuować osoby, które z różnych przyczyn nie mogły wcześniej ukończyć szkoły, a chcą to zrobić teraz, nie rezygnując jednocześnie ze swoich obecnych obowiązków. Po ukończeniu szkoły podstawowej stwarzamy możliwość kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym, gdzie można uzyskać świadectwo ukończenia szkoły średniej i następnie podjąć kształcenie w szkole policealnej na wymarzonym kierunku.

ATUT - Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Przyjmujemy do klasy VII i VIII!

Czesne 0 zł

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota i niedziela co drugi weekend).

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

Szkoła podstawowa dla dorosłych jest przeznaczone dla osób od 16. roku życia, które z różnych przyczyn nie mogły ukończyć szkoły w zwyczajowym trybie.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- podanie na druku szkoły,

- świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej lub klasy niższej,

- dwa zdjęcia legitymacyjne,

- dokument tożsamości do wglądu.

CZESNE I OPŁATY 0zł!

LO - LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

            Kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych na każdym semestrze mogą kontynuować osoby, które z różnych przyczyn nie mogły wcześniej ukończyć szkoły lub aktualnie z powodu obecnych obowiązków nie mogą kontynuować nauki w dziennym liceum czy technikum. W każdym etapie kształcenia pomagamy kontynuować naukę u nas. Ponadto absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą uzyskać wykształcenie średnie znacznie szybciej, ponieważ przyjmowani są od razu na 3 semestr. Następnym krokiem po ukończeniu liceum może być wybór kierunku w szkole policealnej, zdobycie cenionego i poszukiwanego przez pracodawców zawodu. Osobom chętnym umożliwiamy również przystąpienie do egzaminu maturalnego, gdzie z najwyższą starannością przygotowujemy do jednego z najważniejszych w życiu egzaminów.

 

ATUT - Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Przyjmujemy na wszystkie semestry!

Czesne 0 zł

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota i niedziela co drugi weekend).

Nauka trwa 2-3 lata (4-6 semestrów).

Liceum ogólnokształcace dla dorosłych jest przeznaczone dla osób od 18. roku życia, które z różnych przyczyn nie mogły ukończyć szkoły w zwyczajowym trybie.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- podanie na druku szkoły,

- świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły średniej, zasadniczej szkoły zawodowej,

- dwa zdjęcia legitymacyjne,

- dokument tożsamości do wglądu.

Szkolny plan nauczania - pobierz

 

KURS EKSTERNISTYCZNY - JUŻ W 9 MIESIĘCY PRZYGOTUJEMY DO MATURY!

Rozpoczynając naukę na kursie możesz zdobyć wykształcenie średnie już w 9 miesięcy!

Będziesz przygotowany do egzaminów eksternistycznych z zakresu Liceum Ogólnokształcącego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Po zdaniu egzaminów  ze wszystkich przedmiotów otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły średniej co umożliwia przystąpienie do matury. Nauka trwa 2 semestry tj. 9 miesięcy. Możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

Szkolny plan nauczania:

Lp.

Przedmioty nauczania

SEMESTR

RAZEM

I*

II*

1

Język polski

20

25

45

2

Język obcy

 

30

30

3

Matematyka

20

25

45

4

Biologia

15

 

15

5

Chemia

15

 

15

6

Fizyka

 

15

15

7

Geografia

 

15

15

8

Historia

15

 

15

9

Wiedza o społeczeństwie

15

 

15

10

Podstawy przedsiębiorczości

10

 

10

11

Informatyka

 

15

15

 

RAZEM

110

125

235

*) godziny przeznaczone na   realizację przedmiotu mogą ulec zmianie

 Cena kursu eksternistycznego: 1500 zł

 CZESNE I OPŁATY 0 zł! 

SP - SZKOŁY POLICEALNE

Możliwość kształcenia w szkole policealnej skierowana jest do osób posiadających wykształcenie średnie. Matura nie jest wymagana. Kształcimy w interesujących zawodach „na topie”, ukończenie których gwarantuje naszym absolwentom podjęcie dobrej i satysfakcjonującej pracy, a pracodawcom nieocenioną korzyść z zatrudnienia dobrze przygotowanego, rzetelnego pracownika, specjalisty i profesjonalisty w swojej dziedzinie. Umożliwiamy zdobycie zupełnie nowego „fachu”, całkowite przekwalifikowanie się, a także osobom pracującym już w danym zawodzie uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły, dokumentującego posiadane kwalifikacje i dopełniającego formalności.

ATUT - Szkoła Policealna

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota i niedziela co drugi weekend).

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

Szkoły policealne są przeznaczone dla osób powyżej 18. roku życia, które ukończyły szkołę średnią dowolnego typu.

Matura nie jest wymagana.

Przyjmujemy na wszystkie semestry! Czesne 0 zł

technik administracji -pobierz szczegóły 

technik bezpieczeństwa i higieny pracy (tylko 1,5 roku nauki) - pobierz szczegóły

technik usług kosmetycznych -pobierz szczegóły

technik informatyk (od września 2019 rekrutacja tylko na sem 2, 3 i 4) zapraszamy na kursy z tej dziedziny

asystent osoby niepełnosprawnej (tylko 1 rok nauki) - pobierz szczegóły

opiekun osoby starszej - pobierz szczegóły

opiekunka środowiskowa (tylko 1 rok nauki)

opiekun w domu pomocy społecznej-pobierz szczegóły

technik rachunkowości (od września 2019 rekrutacja tylko na sem 2, 3 i 4) zapraszamy na kursy z tej dziedziny

technik usług pocztowych i finansowych (tylko  1 rok nauki)

technik turystyki wiejskiej

technik weterynarii

florysta (tylko 1 rok nauki)

opiekun medyczny (tylko 1 rok nauki)

technik masażysta

 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

- podanie na druku szkoły,

- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub klasy niższej lub semestru niższego (zaświadczeniw, arkusz ocen),

- dwa zdjęcia legitymacyjne,

- dokument tożsamości do wglądu.