Kurs EXCEL - POZIOM PODSTAWOWY

 w wymiarze 16 h dydaktycznych

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają praktyczne aspekty korzystania z programu MS Excel.
 
Program kursu:

1.    Interfejs programu
Wprowadzanie danych
Zapisywanie, otwieranie i opcje dokumentu.

2.    Wprowadzanie formuł
Wprowadzanie funkcji
Tworzenie kalkulacji zawierającej formuły

3.    Zaznaczanie komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy, arkuszy
Dopasowanie szerokości, ukrywanie kolumn i wierszy
Usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, zmienianie nazwy arkusza
Wprowadzanie danych do komórek, usuwanie zawartości komórki
Kopiowanie, przenoszenie zawartości komórek
Adresowanie komórek
Wstawianie komórek, wierszy, kolumn, arkuszy
Formatowanie komórek

4.    Wykorzystanie kreatora funkcji
Tabele przestawne
Tworzenie dokumentu zawierającego elementy zaawansowane

5.    Filtrowanie Danych
Sortowanie Danych
Korespondencja seryjna

6.    Tworzenie wykresu
Opcje wykresu
Tworzenie dokumentu zawierającego wykres