Kurs WORD - POZIOM PODSTAWOWY

 w wymiarze 8 h dydaktycznych

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają praktyczne aspekty tworzenia i edycji dokumentów oraz wykorzystywania poszczególnych funkcji programu MS Word.
 
Program kursu:
1.    Interfejs programu
Wprowadzanie tekstu
Zapisywanie, otwieranie i opcje dokumentu

2.    Formatowanie czcionki
Formatowanie akapitu
Tworzenie i edycja dokumentu na podstawie wzoru

3.    Tabulatory domyślne
Definiowanie tabulatorów
Tworzenie i edycja dokumentu w oparciu o tabulatory

4.    Opcje wypunktowania
Opcje numerowania
Tworzenie i edycja dokumentu w oparciu o listy

5.    Wstawianie tabeli
Formatowanie tabeli
Tworzenie i edycja dokumentu w oparciu o tabele

6.    Definiowanie kolumn
Opcje kolumn
Tworzenie i edycja dokumentu w oparciu o kolumny

7.    Język i pisownia
Style – malarz stylów
WordArt, Rysunek, Obiekty

8.    Zastosowania w praktyce