Kurs ADOBE PHOTOSHOP

 w wymiarze 25 h dydaktycznych

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają praktyczne aspekty tworzenia i edycji projektów graficznych tworzonych przy zastosowaniu programu Adobe Photoshop.
 
Program kursu:

1. Interfejs programu Adobe Photoshop
Grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice
Najpopularniejsze formaty graficzne
Arkusz roboczy Photoshopa, personalizacja interfejsu, paski, okna, dokery, skróty
Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu PSD.
Linijki, siatka, prowadnice - ustawienia
Definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu
Definiowanie wielkości obszaru roboczego
Przygotowanie obrazu do druku i na stronę WWW
Kadrowanie
 
2. Technika pracy na warstwach
Tworzenie nowych warstw - metody Kopiowania, Usuwania, Zmiany kolejności warstw
Blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli
Łączenie warstw, spłaszczanie obrazka
Zmiana przezroczystości między warstwami
Wyrównywanie warstw
Zarządzanie warstwami za pomocą zestawów (folderów)
Style warstwy, grupowanie i transformacje warstw
 
3. Selekcje
Podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia
Operacje na selekcjach: Wtapianie, Wygładzanie, Rozszerzanie, Zawężanie, Transformacja swobodna
Zapisywanie zaznaczenia w kanale
Zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia,
Zaznaczanie zakresu koloru
Przenoszenie selekcji i warstw między obrazami
Wypełnianie selekcji i obrys
 
4. Podstawowe narzędzia malarskie
Pędzel, Ołówek, Gumka
 
5. Praca z tekstem
Formatowanie tekstu
Praca z tekstem akapitowym
Efekty tekstowe
 
6. Podstawy edycji i tonowania obrazu
Rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie
Pieczątka (Stamp Tool), Łatka i inne...
RGB, CMYK, LAB, HSB
Omówienie kanałów
Praca z obrazem czarno-białym
Funkcje i narzędzia retuszerskie
 
7. Korekta kolorystyczna obrazu
Automatyczna korekta obrazów
Praca na poziomach jasności i Histogramie
Korygowanie poziomów jasności za pomocą Curves
Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Hue-Saturation
Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Replace Color
Filtrowanie korekcyjne i destrukcyjne
 
8. Ścieżki - tworzenie i edycja
Przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie
Narzędzia do edycji ścieżek
Praca na węzłach
 
9. Funkcje grafiki internetowej
Tworzenie animacji
Tworzenie MAP "Cięcie" obrazków
Tworzenie Rollover
 
10. Własny projekt reklamowy w formacie rastrowym