Kurs COREL DRAW

 w wymiarze 25 h dydaktycznych

Cel kursu: Uczestnicy kursu poznają praktyczne aspekty tworzenia i edycji projektów graficznych tworzonych przy zastosowaniu programu Corel Draw.
 
Program kursu:

1. Interfejs programu Corel Draw
Grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice
Najpopularniejsze formaty graficzne
Arkusz roboczy Corela, personalizacja interfejsu, paski, okna, dokery, skróty
Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu CDR.
Menedżer obiektów i symboli – praca na warstwach
Teczki podręczne
Rodzaje widoków, dokumenty wielostronicowe
Linijki, siatka, prowadnice - ustawienia

2. Podstawowe narzędzia edycyjne
Rysowanie, przenoszenie, usuwanie obiektów
Skalowanie, obracanie, pochylanie obiektów przy pomocy myszki
Duplikowanie obiektów (wszystkie metody)
Ustawianie atrybutów konturu
Zapoznanie się ze wszystkimi rodzajami wypełnień, tworzenie własnych wypełnień
3. Precyzyjne transformacje obiektów
Rozmiar i położenie
Obrót
Skala i lustro
Pochylanie
 
4. Wyrównywanie i rozkład obiektów, modyfikowanie kształtu
Grupowanie i łączenie
Kształtowanie obiektów: część wspólna, przycinanie, spawanie
Edycja krzywej Bezier\'a i tworzenie złożonych kształtów narzędziem kształtu
Praca na węzłach
Rozłączanie i łączenie obiektów
Rozłączanie, łączenie i wyrównywanie węzłów
 
5. Tekst i obróbka tekstu w Corelu
Formatowanie i edycja tekstu
Rodzaje i atrybuty tekstu
Dopasowywanie tekstu do ścieżki
 
6. Narzędzia wspomagające pracę w Corel Draw
Wektoryzacja grafik rastrowych
Import formatów nie obsługiwanych przez program do grafiki wektorowej
Wymiarowanie obiektów – rysunek techniczny
Przygotowanie pliku do druku w formacie postscriptowym EPS
 
7. Efekty w formacie wektorowym
Perspektywa
Obwiednia
Metamorfoza
Wytłoczenie
Soczewki – warstwy efektowe
Kadrowanie
Interaktywne efekty, m.in. przezroczystość
 
8. Efekty w formacie rastrowym
Trójwymiarowe
Rozmywanie, wyostrzanie
Twórcze, zniekształcanie, ozdobne
 
9. Własny projekt reklamowy w formacie wektorowym