KURSY FRYZJERSKIE

Kurs fryzjerski poziom podstawowy w wymiarze 40 h dydaktycznych

Kurs fryzjerski poziom zaawansowany w wymiarze 100 h dydaktycznych