Kurs OBSŁUGI KASY FISKALNEJ Z FAKTUROWANIEM

 w wymiarze 10 h dydaktycznych

Lp.

Przedmiot

Treści szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych

1.

Elementy prawa

·         Ustawa o podatku towarów i usług Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych

·         Rozporządzenie  Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

·         Kwestie związanie z przechowywaniem dokumentów emitowanych przez urządzenia rejestrujące

2.

Towaroznawstwo

·         Podstawowa terminologia z zakresu towaroznawstwa.

·         Kryteria podziału towarów.

·         Towaroznawstwo artykułów żywnościowych.

·         Towaroznawstwo artykułów nieżywnościowych

3.

Dokumentacja handlowa i magazynowa

·         Raporty kasy fiskalnej( dobowy, miesięczny, stanu kasy, rozliczeniowy, zerujący, niezerujący, fiskalny)

·         Dokumentacja handlowa
Zamówienia, oferty, umowy
Dokumentacja związana z dostawą
Dokumentacja związana ze sprzedażą
Dokumentacja magazynowa
Reklamacje i zwroty

4.

Obsługa kas fiskalnych

·         podstawowe pojęcia fiskalne

·         rodzaje płatności na kasie fiskalnej

·         programowanie podstawowych parametrów kasy

·         zalogowanie kasjera

·         sprzedaż na kasie fiskalnej - sprzedaż pojedyncza z powtórzeniem

·         wystawianie paragonów fiskalnych

·         wpłata i wypłata gotówki

·         obrót towarami zwrotnymi

·         raporty: raporty fiskalne i podglądowe, dzienne i miesięczne

·         zapas gotówki w kasie

·         niedobory i nadwyżki w kasie

5.

Ćwiczenia- program do fakturowania

·         Ewidencja kontrahentów

·         Ewidencja towarów, cen i marż

·         Rejestr sprzedaży i zakupów

·         Kontrola stanów magazynowych

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie towaroznawstwa i obsługi kas fiskalnych. Kurs kasy fiskalne wraz z fakturowaniem przygotowuje naszych uczestników do sprawnej obsługi kasy fiskalnej. Uczestnicy zdobędą również podstawowe informację dotyczące prawa handlowego, zapoznają się z programem komputerowym do fakturowania.