Kurs REJESTRATORKA MEDYCZNA

 w wymiarze 16 h dydaktycznych

Lp.

Przedmiot

Treści szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych

1.

Organizacja recepcji

Pojęcie sekretariatu, sekretariat w placówkach medycznych

2.

Przyjmowanie zgłoszeń pacjentów

Formy przyjmowania zgłoszeń

3.

Umawianie terminów świadczeń usług zdrowotnych

Formy umawiania terminów usług

4.

Przyjmowanie i ochrona materiału biologicznego

Formy zabezpieczenia materiału biologicznego

5.

Wydawanie wyników badań

Formy wydawania wyników badań

6.

Kultura i etyka w zawodzie recepcjonistki medycznej

Poznanie technik etyki oraz kultury zawodu

7.

Budowanie profesjonalnych relacji z pacjentem oraz lekarzem

Etyka w miejscu pracy

8.

Obsługa urządzeń biurowych

Komputer, Kserokopiarka

9.

Elementy sprawozdawczości finansowaniu świadczeń zdrowotnych

Programy medyczne

10.

Praca z trudnym pacjentem i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych –zajęcia interaktywne

Metody i zasady pracy z trudnym pacjentem i radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych – zajęcia interaktywne, warsztaty

Absolwent kursu będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy jako rejestratorka medyczna. Nauczy się zasad obsługi klienta, pracy z trudnym pacjentem i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Nabędzie również umiejętności gromadzenia, zabezpieczania dokumentacji zdrowotnej pacjenta oraz zabezpieczenia materiału biologicznego. Będzie również osobą doradzającą przy wyborze odpowiedniego specjalisty.