Kurs OPIEKUN MEDYCZNY

 w wymiarze 20 h dydaktycznych

Lp.

Przedmiot

Treści szkolenia w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych

1.

Organizacja wsparcia osoby chorej i niesamodzielnej

Formy organizacji wsparcia osoby chorej i niesamodzielnej

2.

Wybrane zagadnienia z psychologii, socjologii i pedagogiki

Poznanie wybranych zagadnień z psychologii, socjologii i pedagogiki

3.

Kompleksowa opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Formy kompleksowej opieki nad osobą chorą i niesamodzielną

4.

Pracownia metodyki pracy z podopiecznym

Zapoznanie z metodyką i zasadami pracy z podopiecznym

5.

Czynności opiekuńcze, pielęgnacyjne i prozdrowotne

Rodzaje i metody czynności opiekuńczych, pielęgnacyjnych i prozdrowotnych

6.

Asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji

Zapoznanie z metodyką i zasadami asystowania osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji

Absolwent kursu będzie przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy jako opiekun  medyczny. Zapozna się z metodyką i zasadami pracy z podopiecznym, czynnościami opiekuńczymi, pielęgnacyjnymi i prozdrowotnymi oraz metodyką i zasadami asystowania osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji. Nabędzie również umiejętności organizacji wsparcia osoby chorej i niesamodzielnej. Będzie również osobą odpowiednio przygotowaną w zakresie zagadnień z psychologii, socjologii i pedagogiki.